Certifierad
Bild-Jablotron Certificate to Moderna Larm Stockholm
Vi är stolta innehavare av säkerhetsföretaget Jablotrons certifikat för deras JA-80 och EYE-02 produkter
Samarbetspartner

Bild Posten logga
Vi använder oss av Posten för leveranser och Posten postförskott för betalningar, med en sammanlagd enhetsavgift om endast 100 kr, vilken helt utgår för order om 1.000 kr eller mer.

Frakfritt vid order på minst 1.000 kr
Kundvagn
0 produkter
 

Fullständig köpinformation

 

1. Kontaktuppgifter

E-post:

kundtjanst@modernalarm.se

Vi kommer normalt att svara på frågor som kommer via E-post inom 48 timmar* från det att förfrågningen mottogs.

* Gäller vardagar.


Kundservice per telefon:

Telefon: 070 – 320 70 30

Telefontider:

Vardagar 9.00-16.00

Tips: SMS:a oss så ringer vi upp dig på ditt nummer så fort vi kan - Billigare för dig och det ger oss bättre möjlighet att planera vårt arbete.


 

Vår postadress är: 
Moderna Larm 

Fatburstrappan 14 
118 26 Stockholm

 

Kundservice via e-post:

kundtjanst@modernalarm.se

Vardagar 09.00-18.00


2. Konsumentens rätt till hjälp

Du har alltid rätt att vända dig till oss för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställningar från oss.


3. Produkter och kostnader

Produkterna kan, om inget annat sägs i produktinformationen, användas i hela Sverige.

För övriga länder kan det för vissa produkter finnas hinder i fråga om exempelvis Garantiåtaganden från grossist/tillverkare som begränsar användandet för andra länder än Sverige.

Temperaturförhållanden och liknande, samt i fråga om GSM/3G produkter, mobiloperatörens mobiltäckning, kan naturligtvis begränsa det praktiska användningsområdet även inom Sverige.

För GSM har de svenska Mobiltelefon-operatörerna licenser för dessa radiofrekvenser (900/1800 MHz) som sträcker sig fram till år 2025 men vi kan inte heller garantera att operatörerna kommer att fortsätta att använda dessa frekvensband för just GSM fram till och med detta årtal. Detta då Post & Telestyrelsen, PTS, inte lagt några sådana krav på operatörerna.

Troligen kommer Operatörerna att tillhandahålla GSM så länge som det finns en tillräckligt stor kundstock som efterfrågar dessa tjänster.

Liknande resonemang gäller naturligtvis för 3G osv. även om dessa tekniker troligen kommer att överleva GSM med god marginal.

Vi reserverar oss mot tillverkares/leverantörers eventuella framtida ändringar av deras tilläggstjänster, både avseende pris och tillgänglighet, vilket ligger utanför vår kontroll även om vi alltid försöker påverka dem med våra kunders bästa för ögonen.

Totalkostnaden framgår efter kassafunktionen, där expeditionsavgifter och eventuella rabatter har dragits av eller lagts på.

Alla visade priser inkluderar svensk moms (normalt 25 %) om inget annat sägs.

För outlösta paket måste vi debitera 300 kronor, vilket i första hand skall täcka tur och retur fraktkostnaderna samt delar av övriga administrationskostnader. Vid försenad betalning utgår lagstadgad dröjsmålsränta enligt räntelagen med den s.k. Referensräntan plus 8,0 procentenheter, vilket betyder att vår dröjsmålsränta, sedan den 1/7 2011 är 10 %. Eventuella inkassokostnader tillkommer.

Eventuella falskbeställningar i andras namn polisanmäles alltid samt debiteras för samtliga omkostnader, inklusive juridiska kostnader och inkassokostnader.

Vi tillämpar ett generellt enhetspris för frakt, emballage, expeditionskostnader och postförskottsavgift, om 100 kronor per order vilket vi kallar Expeditionsavgift. Denna ingår i den uträknade Totalkostnaden vid Kassafunktionen.

Vid Ordervärden från 1.000 kr och uppåt, borttages denna expeditionsavgift automatiskt (Notera att Expeditionsavgiften i sig inte ingår i själva Ordervärdet).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller prisfel uppkomna pga. fel i e-handelssystemets programvara.

Upptäcker vi en sådan felaktighet, som utfaller till kundens nackdel, tar vi alltid kontakt med kunden senast före att ordern levereras från oss.

Vi reserverar också mot mindre avvikelser mellan produkterna och varans beskrivning då det sker en fortlöpande utveckling av dessa från tillverkarens sida.

Avvikelser vilka av kunden observeras och vilka för kunden är av den art att de inte är acceptabla, bör av kunden anmärkas på så snart som möjligt och då helst, om möjligt, redan under tiden för Öppet köp - Detta för smidigast hantering.

Alla varor tillhör Moderna Larm Stockholm, intill de till fullo äro betalda.


4. Leveranstider

Normalt skickas dina produkter från oss inom 0-3 arbetsdagar. 

Under högsäsong, vid särskilda reklamsatsningar och liknande kan ytterligare tid behövas för att genomföra leveransen.

Vissa varor, ex. beställningsvaror, kan ha avvikande leveranstider vilka i så fall skall framgå av varans produktbeskrivning.

Vid försening utöver detta tar vi kontakt med dig där du kostnadsfritt har rätt att häva köpet om den nya leveranstiden inte kan godtas.

Vi levererar för närvarande endast till postadresser belägna i Sverige.


5. Ångerrätt/Öppet köp

Moderna Larm tillämpar en utökad Ångerrätt vilket innebär att konsumenten har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar, räknat från den dag då kunden tog emot sin vara.

Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot, vilket inte återfås.

Moderna Larm löser inte ut paket returnerade mot Postförskott, eller liknande kostnad.

Outlösta paket räknas ej som åberopande av din Ångerrätt/Öppet köp. Du måste alltid först lösa ut ditt paket och sedan returnera paketet om du ångrar ditt köp och vill åberopa Ångerrätten.

Det är inget krav att ange orsak till varför du ångrar dig men det är uppskattat eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet, där all återkoppling är viktig för oss.

För undvikande av eventuella missförstånd måste du alltid kontakta oss per e-post, brev eller telefon om du ångrar ditt köp innan du returnerar varan till oss, där du kommer att erhålla utförliga instruktioner hur du skall göra. 

Ångerrätten förutsätter att varan, inklusive ev. originalkartong, är helt oskadd vid återlämnandet.

Det är viktigt att varor som returneras paketeras väl eftersom det är du som kund som står för ev. skador vid returfrakt. Det är också du som kund som har ansvaret för att varan kommer tillbaka till oss vid Ångerrätt. Spara exempelvis kollinumret så att paketet kan spåras om något blir fel på vägen.

Vid mottagande får produktens kartong och liknande tillbehör, öppnas men med försiktighet, för att köpet senare skall kunna ångras (Transportkartongen är det däremot inte lika noga med men den är bra att ha kvar i gott skick om du skulle vilja ångra köpet).

Produktens originalkartong får inte användas som transportkartong utan skriftligt godkännande från oss - Inga klisterlappar, tejp eller liknande får sättas på den som kan förstöra den. Vi tar inte emot returer där originalkartongen och/eller varan är skadad på något sätt.

Du får t.ex. INTE bryta sönder pluggar i varorna för att dra igenom kablar, borra upp skruvhål i varornas plasthöljen och liknande.

Varan provas därför med fördel löst på ett bord eller liknande, före att den slutgiltigt monteras på sin rätta plats när kunden har accepterat varan.

Skyddsplaster på linser skall förvaras på säker plats för att kunna sättas tillbaka vid ett eventuellt återlämnande.

Som alla förstår är det viktigt att ev. batterier inte finns inkopplade under frakt för att undvika olyckor/tillbud, varför plastskydd vid batteripoler noggrant skall återsättas före att varan sänds i retur, alternativt att batteriet tas ut helt, enligt hur det såg ut när varan togs emot.

Medföljande ej uppladdningsbara batterier skall i princip vara oanvända vid återlämnandet. Detta gäller speciellt de lite dyrare batterierna som exempelvis Litium batterierna.

För separat inköpta batterier (d.v.s. ej ingående i annan vara) måste förpackningen vara helt orörd, för att ångerrätten skall gälla. 

För kundernas bästa kontrolleras varje returnerad vara noggrant.


6. Återbetalning

Kunden återfår pengarna inom 30 dagar om denne, enligt reglerna för Ångerrätten ovan, häver köpet.

Detta räknat från den dag då företaget skriftligen mottagit meddelandet om detta och under förutsättning att varan under tiden anlänt till oss i det skick m.m. som anges ovan.

Om du ångrar hela din beställning återbetalas det belopp du betalat för din leverans, inklusive betald expeditionsavgift, enligt kvitto/faktura.

Returneras endast delar av beställningen betalas inte expeditionsavgiften tillbaka.

Vid ångrande av enstaka vara (delretur) och om expeditionsavgiften ursprungligen inte betalats, varefter återstoden av beställningen kommer att understiga beloppet för fri expeditionsavgift, kommer expeditionsavgiften att påföras och därmed avräknas värdet av det du returnerar.


7. Reklamationer & säljarens garanti

Normalt ger tillverkarna av våra prudukter 2 års garanti om inget annat framgår för respektive vara.

Om kunden återsänder vara för garantireparation, som av tillverkare/grossist godkänns som garantifel, återbetalas kundens fraktkostnader inom 30 dagar.

För att styrka inköpsdatumet skall normalt alltid kopia på kvittot eller expeditionsnotan bifogas i en retur.

Reklamationer till oss får inte beläggas med någon form av avgift eller liknande. Sådana försändelser hämtas inte ut av oss.

Tillverkarens garanti gäller normalt inte i nedanstående fall:

  1. Produkt med fukt-, tappskador eller annan yttre åverkan

  2. Produkten har installerats felaktigt

  3. Produkten har inte använts eller skötts, enligt tillverkarens användarmanual

  4. Produkt där serienummer normalt skall finnas men där numret avlägsnats

  5. Produkt vilken saknar inköpshandling eller där det på annat sätt inte kan göras troligt att produkten inhandlats av oss

  6. Rena förbrukningsvaror som ex. batterier, gäller även uppladdningsbara batterirer då de slits vid varje uppladdning samt slits extra mycket vid sträng kyla.

Garantin omfattar inte heller annan egendom än själva produkten - Eventuella följdskador, egendoms eller personskador, ersättes inte av oss. 


8. Manualer

Våra varor åtföljs normalt alltid av en bruksanvisning på svenska och/eller engelska, vanligtvis på papper men den kan i vissa fall komma i digital form, beroende på tillverkarens val. 


9. Försäljning till minderåriga

Moderna Larm kan, p.g.a. Avtalslagen, inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) eller andra omyndiga personer utan målsmans/förmyndares godkännande.

Av kunden godkänd beställning inbegriper att kunden intygar att denne är en myndig person om minst 18 år och därmed till fullo ansvarar för sina ingångna avtal, alternativt att förälder/förmyndare tagit på sig ansvaret för beställningen.


10. Ikraftträdande

Genom att kryssa i rutan invid texten ”Jag har läst och godkänner Fullständig köpinformationvid beställningen, bekräftar Kunden att denne har läst igenom dessa  försäljningsvillkor och godkänner och accepterar villkoren.


11. Företagsuppgifter

Postadress: 
Moderna Larm 

Fatburstrappan 14 
118 26 Stockholm


E-post: 
kundtjanst@modernalarm.se

Telefon: 070 – 320 70 30

Telefontider:

Vardagar  9.00-16.00 

Bank: Länsförsäkringar Bank AB

Bankgiro:  778-4531

 


 

Vi använder Cookies