Certifierad
Bild-Jablotron Certificate to Moderna Larm Stockholm
Vi är stolta innehavare av säkerhetsföretaget Jablotrons certifikat för deras JA-80 och EYE-02 produkter
Samarbetspartner

Bild Posten logga
Vi använder oss av Posten för leveranser och Posten postförskott för betalningar, med en sammanlagd enhetsavgift om endast 100 kr, vilken helt utgår för order om 1.000 kr eller mer.

Frakfritt vid order på minst 1.000 kr
Kundvagn
0 produkter
 

Betydelsen av en god signalmottagning - Test

Signalmottagningens betydelse för larmsändning från ett GSM kameralarm

Vid larm är det viktigt att dina SMS, MMS bilder och din e-post med larm, kommer fram någorlunda snabbt, särskilt om inbrottstjuven skulle försöka sig på att förstöra din larmcentral i stället för att lägga benen på ryggen när denne hör att larmet gått.

Scenariot är kanske inte det vanliga men tror tjuven sig veta att det finns betydande värden, i form av kontanter eller lättsålda varor, att stjäla så kan det inträffa. (Därför skall man ha sirener på annan plats än själva kameralarmet. Kameralarmets statuslampor är också släckta vid bevakningsläget för att det skall vara lite svårare att upptäcka)

Vi har gjort några praktiska test hur lång tid det tar, från det att kameralarmet upptäcker något och larmar, tills att respektive mottagare på larmlistan verkligen fått larmet till sin telefon eller dator (e-post).

Vid våra test har vi fyra mobila användare av olika telefontyp och operatör, vilka tar emot Röstsamtal, SMS och MMS (bild).  Vi har också sex olika e-post adresser, varav 5 ligger på en leverantör som heter Loopia och den sjätte ligger hos den mer kända Gmail. Dessa tas emot av en normal dator med e-post klient (Windows live mail) respektive webbläsare (Google Chrome)

Bild - Larm mottagarlista

Testerna är gjord vid tre olika mottagningsförhållanden för kameralarmet. Signalmottagningen betecknar vi: 

  1. Utmärkt (81 %),
  2. Bra (41 %) respektive
  3. Dåligt (19 %)

Testat kameralarm har ett Telia kontantkort. 

Vi använda största bilden (640x480) och högsta bildupplösning vid testet. Samma sak gäller bilderna vilka skickas med e-posten. När det gäller e-posten skickas de normalt som ett e-postmeddelande från kameralarmet till mobiloperatörens (Telia) e-postserver och därefter splittas de upp till respektive mottagare, varför ett eller tio e-postmedelanden inte skall spela någon roll rent kapacitetsmässigt.


1. Test med en Utmärkt signalmottagning:

Bild-GSM Signalnivå vid test av kamerallarmets larmsändning


Signalmottagning: Utmärkt (tid till mottagande angivet som Min:Sek)
Typ av mottagare Operatör SMS Röstsamtal MMS E-post
Sony Ericsson W890i Telia 0:19 1:00 4:20 ---
Sony Ericsson F305 Telia 0:22 1:30 5:20 ---
Samsung Galaxy GTi 9000 Telenor 0:30 1:45 5:00 ---
HTC Wildfire Tele2 0:45 2:10 6:50 ---
Nokia 3210 (Har ej stöd för MMS) Telenor 1:00 3:00 --- ---
5 olika e-postkonton hos Loopia Loopia --- --- --- 7:50
1 e-postkonto hos Gmail.com Gmail --- --- --- ca 8:00

Kommentarer till signalmottagning Utmärkt.

Vi kan se att i samtliga fall kom SMS:et fram först, redan efter 19 sekunder i det snabbaste fallet. Där kan vi också se att telia-mobilerna fick sina SMS före Tele2 respektive Telenor, vilket antagligen beror på att Telia SMS:en går en rakare väg, "intent", relativt då de skall gå ut till en konkurrents nätverk, då troligen via någon gemensam kopplingspunkt.

Efter SMS:en kom det röstuppringda meddelandet där vi i vårt fall nöjde oss med att efter några sekunders påringning trycka på upptaget-knappen. Hade vi svarat hade kameralarmet fått spela upp larmmedelandet innan det kunde ringa nästa i listan, vilket kanske fördröjt det hela 4-5 sekunder.

Sedan kom MMS bilderna där vi kunde se vad kameran tagit för några kort vid larmtillfället. Ser man tjuvar på bilden kan vi säga att vi har skarpt läge, vilket vi aldrig riktigt får om vi inte hade dessa bilder från kameralarmet, vilket är kameralarmets stora styrka. Före det att kamerabilderna kommer kan man normalt inte vara 100,00 % säker på om det är falsklarm eller äkta larm.

(Får vi inget MMS inom några minuter kan man alltid begära en bild via ett snabbt SMS kommando eller vanligt telefonsamtal och välj bild-alternativet när kameralarmet svarar dig. Kommer det ingen bild då heller kan man misstänka en tjuv som rivit ner kamera. Man kan också testa att lyssna av larmets närhet med hjälp av den inbyggda mikrofonen)

Sist kom e-postmeddelandena med fem stycken fina färgbilder. På grund av den mycket bättre bildskärmen på datorn syns bilderna lite tydligare här än i mobiltelefonerna, även om det egentligen är samma bilder vi ser på. Samtliga e-post meddelanden kom i princip samtidigt, även om det kan vara lite svårt att avgöra på sekunden. Detta beror å att det normalt är ETT e-postmeddelande som utgår från kameralarmet vilket sedan av kameralarmet mobiloperatörs e-postserver, delar upp sig i sex olika e-postmeddelanden. Efter uppdelningen går det troligen ungefär lika fort i datanäten, om det inte är någon speciellt långsam tjänsteleverantör man har sitt e-postkonto hos.


2. Test med en Bra mottagning

Bild - GSM mottagning Bra
Signalmottagning: Bra (tid till mottagande angivet som Min:Sek)
Typ av mottagare Operatör SMS Röstsamtal MMS E-post
Sony Ericsson W890i Telia 0:27 1:00 4:25 ---
Sony Ericsson F305 Telia 0:30 1:25 5:10 ---
Samsung Galaxy GTi 9000 Telenor 0:50 1:50 5:20 ---
HTC Wildfire Tele2 0:55 2:00 7:25 ---
Nokia 3210 (Har ej stöd för MMS) Telenor 1:00 3:00 --- ---
5 olika e-postkonton hos Loopia Loopia --- --- --- ca 8:00
1 e-postkonto hos Gmail.com Gmail --- --- --- ca 8:00
Ökad tid från föregående test Snitt 26 % 2 % 4 %  Ej mätbar skillnad


Kommentar till signalmottagning Bra:

Skillnaden mellan Bra och Utmärkt mottagning är ganska marginell, i sekunder räknat, även om den procentuella ökningen, jämfört med signalmottagning Utmärkt, är omkring 5-25 % för SMS & MMS meddelandena.

Vill man snabba upp MMS bilderna lite kan man testa att minska på bildstorleken och upplösningen lite alternativt skaffa en extern GSM antenn.

3. Test med en Dålig signalmottagning

Bild - GSM mottagning

Signalmottagning: Dålig (tid till mottagande angivet som Min:Sek)
Typ av mottagare Operatör SMS Röstsamtal MMS E-post
Sony Ericsson W890i Telia 0:15 0:53 4:43 ---
Sony Ericsson F305 Telia 0:22 1:51 5:44 ---
Samsung Galaxy GTi 9000 Telenor 0:30 1:33 6:37 ---
HTC Wildfire Tele2 0:55 1:08 7:58 ---
Nokia 3210 (Har ej stöd för MMS) Telenor 0:54 3:17 --- ---
5 olika e-postkonton hos Loopia Loopia --- --- --- 10:40/11:35
1 e-postkonto hos Gmail.com Gmail --- --- --- 10:40
Ökad tid från föregående test Snitt -21 % -6 % 12 %  36 %

 

 

Kommentar till signalmottagning Dålig:

Fastän vi har en riktigt dålig mottagning kan vi ta emot de flesta larm-meddelanden ungefär lika snabbt som för de andra fallen med betydligt bättre mottagning för kameralarmet. För de metoder vilka inte kräver mycket bandbredd gick det faktiskt fortare än i Bra fallet ovan. Eventuellt kan det bero på vilken veckodag och tid på dagen testerna utfördes, vilket dessvärre var olika.

När vi kommer till den lite tyngre datamängden, de som innehåller bilder, går det dock märkbart långsammare denna gång med sämre mottagningsförhållanden för kameralarmet.

Det resultat som sticker ut lite är MMS-bilden för Samsung Galaxy mobilen, vilken ligger i Telenors nät (sändande kameralarm ligger i Telias nät). Vi gjorde lite senare om testet och fick ungefär samma långsamma resultat (6:35).

E-posten blev i detta originaltest fördröjd ytterligare ett par-tre minuter. En intressant händelse var att denna gång togs de emot klart mer spridda i tiden, där totalt två konton fick e-postmeddelandet efter 10:40 och de resterande fyra kontona fick sin e-post först 55 sekunder senare. Detta trots att vi kontinuerligt uppdaterade vår inbox. Vi omtestet fick vi dock dem alla samtidigt efter ca 9 min och 30 sekunder. 

Vid tidigare tester med bättre mottagning var det svårt att riktigt avgöra om det var någon tidsskillnad mellan mottagningen av dessa fem e-post meddelanden.

Som vi ser är inte mottagningstiderna katastrofalt dåliga trots den dåliga mottagningen. Faran ligger dock i att GSM nätet har en tendens att variera mycket på dessa låga nivåer och att mottagningsnivån nu plötsligt kan gå ner på noll (0) under en tid. Detta kan bero på väderleken eller andra momentana störkällor inklusive solvindar. För 3G pulserar radiocellen beroende på antalet användare vilket ev. även kan vara fallet för GSM även om vi inte fått det bekräftat ännu. 

Detta är den nog den största faran med att ligga på en sådan dålig mottagning.   

Vi såg också under våra tester med en riktigt dålig signalmottagning, att när kameralarmet helt förlorade GSM förbindelsen hittade kameralarmet automatiskt igen GSM förbindelsen igen när förhållandena blivit bättre. Dock efter ett större antal sådana cykler (ca 10 st) verkar kameralarmet ofta bli chokat/utmattat och till slut ge upp GSM förbindelsen, vilket innebär att man manuellt måste starta om kameran på plats, genom att ex. ta ut batteriet och sätta in det igen.

(2012-05-04) Vi kan nu meddela att felet är lagat och rättningen kommer att finnas med i version 2.1 vilken kommer att distribueras ut senare i maj. Denna version laddas enkelt in i kameralarmet via JabloTool.

Extern GSM Antenn
Extern GSM Antenn
Vi använder Cookies