Certifierad
Bild-Jablotron Certificate to Moderna Larm Stockholm
Vi är stolta innehavare av säkerhetsföretaget Jablotrons certifikat för deras JA-80 och EYE-02 produkter
Samarbetspartner

Bild Posten logga
Vi använder oss av Posten för leveranser och Posten postförskott för betalningar, med en sammanlagd enhetsavgift om endast 100 kr, vilken helt utgår för order om 1.000 kr eller mer.

Frakfritt vid order på minst 1.000 kr
Kundvagn
0 produkter
 

Information Larm

Välkomna till dessa informationssidor som är tänkta att både ge en historisk överblick men framförallt ge en översikt över de tekniska hjälpmedel som finns när det gäller larm eller som vi också skulle vilja uttrycka det, att ha "koll på läget".  

Vi skall här försöka hålla oss relativt kortfattade då det går att skriva hur mycket som helst om detta ämne.

Det första man tänker på när man säger "larm", är nog "inbrottslarm" men det finns mer än det inom begreppet "larm" 
Några exempel på andra typer av larm kan vara:

 • Larm vid vattenläckage eller för hög luftfuktighet i ex krypgrund
 • Över eller underskridande av en temperatur, ex. frysvakt
 • Brandlarm som aktiveras vid någon form av rökutveckling
 • Driftlarm vilket är vanligt i större fastigheter där larm går om fläktar stannat eller liknande
 • Trygghetslarm eller överfallslarm där en person manuellt vill påtala en onormal händelse och som vill ha hjälp.


Definitionen av ett "larm" är enligt ordlistan, "varningssignal, eller om vi frågar en ingenjör: - En notifiering om ett status som ligger utanför de normala värdena. 
Underförstått att det kan vara fråga om något skadligt som håller på eller redan har inträffat. 
Sedan finns det närliggande områden där det inte är frågan om något larm i egentlig mening men där man vill veta aktuell status, ex. att man vill veta hur varmt det är i fritidshuset eller kanske ta en bild som visar om det någon främmande är i huset, om de vuxna barnen städade innan de åkte eller en bild som visar om det har snöat ute, så att man vet om det är någon ide att ta med sig skidorna eller ej. 
Generellt kan sägas att den nya tekniken med mobil telefoni samt internet och trådlöst internet, påtagligt har ökat möjligheterna för att göra lösningar för den normale användaren. 
Vi kanske inte ännu är framme vid den vision som Ericsson tillsammans med Electrolux hade vid milleniumskiftet, där man i "det intelligenta hemmet", experimenterade med lösningar som, via mobilen, skulle ge oss koll på vad kylskåpet innehöll. Tanken var intressant, även om marknaden inte fanns där just då, men den kommer nog förr eller senare. 

Ofta tänkter vi nog i första hand på inbrottslarm/villalarm när vi talar om larm. Där har samhället fortfarande en del att göra där vi inte enbart kan förlita oss på att samhället kan låsa in alla gärningsmän utan vi måste också själva vara beredda på att göra en insats, ex. genom att installera ett larm så att gärningsmannen lättare kan bindas till brottsplatsen. 

Där förordar vi att man gärna skall använda sig av kameralarm, både för att snabbare kunna avgöra om det är frågan om ett riktigt inbrott och för att man i efterhand lättare skall kunna kartlägga och lagföra inbrottstjuvarna. 

Uppklarningsprocenten för bostadsinbrott låg exempelvis för 2010, enligt Brottsförebyggande rådet, på endast 4 procent (personuppklarning, vilket innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats). För att kunna öka denna låga siffra behöver nog både allmänheten och polisen hjälpas åt. 


Vi går därför osökt över till avdelningen Villalarm/Kameraövervakning för att därmed kunna larma tidigare och lättare binda tjuven till brottsplatsen, för att på sikt hjälpa till att öka uppklarnings-procenten.


Något att tänka på beroende på var man tänker sätta upp sitt larm:


 • Lägenhetslarm - Om bara en dörr in finns är detta den enklaste typen att övervaka. Endast inomhussiren och kameralarm behövs normalt. Ligger lägenheten nära markplan med fönster eller balkong bör en magnetdetektor och/eller en glas-krossdetektor placeras där. 
 • Villalarm - Lite svårare. Utomhussiren och inomhussiren samt magnetdetektorer vid alla dörrar. Garage och andra byggnader bör ha egen PIR och/eller magnetdetektor. Eventuellt bör man dela in området i flera zoner så att garage och liknande kan larmas på samtidigt som boningsdelen är olarmat exempelvis kvällstid. Detta kan ordnas med två separata kameralarm eller ett larm med möjlighet till zonindelning.  
 • Fritidshus larm - Samma betingelser som Villalarm men eventuellt måste kameran/kameralarmet klara av minusgrader om inte huset är uppvärmt vintertid.  
 • Butikslarm - Fler lagar och regler att hålla reda på (Lagen om allmän kameraövervakning) Normalt kan kassalinjer övervakas med inspelning men det måste ändå anmälas till Länsstyrelsen. Övriga områden kan kameraövervakas men utan inspelning och fortfarande krävs en anmälan till Länsstyrelsen.


Några olika typer av övervakningskameror efter deras användningsområden - Lite att tänka på:


 • Övervakningskameror för inomhusbruk i privata hem av typen webbkameror
 • Övervakningskameror för inomhusbruk i privata hem med högre upplösning och bättre kvalité
 • Övervakningskameror för butik och kontor.
 • Övervakningskameror för byggarbetsplatser - Normalt behövs inget tillstånd om inte personer på bild kan identifieras. Kontakta fackliga representanter. 
 • Åtelkameror i skogen med allemansrätten att särskilt tänka på - En gråzon men se till att den inte sitter i närheten av stigar eller där folk kan tänkas gå förbi mer än i undantagsfall.
 • Översiktskameror över Skidbackar eller städer - Även om området som övervakas betraktas som Allmän plats behöver normalt inte tillstånd från Länstyrelsen inhämtas om kamerans upplösning är sådan att personer inte kan identifieras av de tagna bilderna. 
 • Dolda övervakningskameror - Det går bra men information om att området är kameraövervakat måste däremot alltid finnas, även om den exakta platsen för kameran inte behöver anges. Generellt bör en kamera avsedd för att fånge en inbrottstjuv inte röjas i onödan så att tjuven hinner förstöra den innan den fått några bra bilder som kan användas för identifieringVisionen för många, inklusiev oss, är att människor lätt skall kunna sätta ihop allehanda tekniska apparater i hemmet till en central enhet som i sin tur lätt kan accessas via internet eller mobilnätet. 
De skall vara lätt nåbara vare sig du redan sitter hemma eller är på semester på andra sidan jordklotet. 

Enligt gammal tumregeln säger för övrigt, att värdet (bygger på nyttan) av ett system växer med kvadraten på antalet åtkomliga noder i detta system. Därför kommer värdet/nyttan att öka betydligt när till slut alla viktigare tekniska apparater sitter ihop i ett, lätt nåbart system. 

Jämför ex. med Internets barndom där bara ett fåtal sidor fanns i varje land till i dagsläget när nästan all information finns ute på nätet  (det gäller bara att orka hitta den). Visst är det värt en del!

Larmets historia
Larmets historia
A-larm & B-larm
A-larm & B-larm
Vi använder Cookies